چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷
اولین دوره مسابقات برنامه نویسی
اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر تحت عنوان کد کاپ صنیعی فر در سال تحصیلی 98-97 برگزار خواهد شد مرحله اول این مارتن با موضوع طراحی الگوریتم و فلوچارت در آذرماه 97 و مرحله دوم در فروردین ماه 98 به صورت کدنویسی اجرا خواهد شد.
شرایط ثبت نام و قوانین مسابقه در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد به نفرات برتر جوایز ارزنده ای تقدیم خواهد شد و همچنین امکان حضور در مسابقات فرامدرسه ای نیز برای ایشان فراهم می شود.
اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر تحت عنوان کد کاپ صنیعی فر در سال تحصیلی 98-97 برگزار خواهد شد مرحله اول این مارتن با موضوع طراحی الگوریتم و فلوچارت در آذرماه 97 و مرحله دوم در فروردین ماه 98 به صورت کدنویسی اجرا خواهد شد.
شرایط ثبت نام و قوانین مسابقه در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد به نفرات برتر جوایز ارزنده ای تقدیم خواهد شد و همچنین امکان حضور در مسابقات فرامدرسه ای نیز برای ایشان فراهم می شود.
انتهای پیام/.