چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷
پارکینگ مناسب برای دوچرخه ها
با تدبیر معاونت انظباطی دبیرستان ، جهت جلوگیری از آسیب به دوچرخه های دانش آموزان و ایجاد نظم و انضباط در محل نگهداری آنها ، فضای مناسب و نرده مشبک فلزی نگهدارنده برای پارک مناسب دوچرخه ها در حیاط مدرسه ایجاد گردید.
با تدبیر معاونت انظباطی دبیرستان ، جهت جلوگیری از آسیب به دوچرخه های دانش آموزان و ایجاد نظم و انضباط در محل نگهداری آنها ، فضای مناسب و نرده مشبک فلزی نگهدارنده برای پارک مناسب دوچرخه ها در حیاط مدرسه ایجاد گردید.
انتهای پیام/.