چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جلسه مشاوره با دانش آموزان
جلسه مشاوره گروهی  با دانش آموزان پایه دهم توسط آقای مجیدی در نمازخانه ی دبیرستان برگزار شد
جلسه مشاوره گروهی  با دانش آموزان پایه دهم توسط آقای مجیدی در نمازخانه ی دبیرستان برگزار شد
انتهای پیام/.