چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷
اولین جلسه انجمن اولیا با اعضا جدید
روزسه شنبه 97/7/24 جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر با حضور اعضای جدید برگزار شد . در این جلسه مدیر دبیرستان ضمن خیرمقدم گویی به اعضا جدید به بیان برنامه و فعالیت های جاری و در پبش روی مدرسه پرداخت در این جلسه اعضا نسبت به انتخاب رئیس ، نایب رئیس ، منشی و سایر تقسیم بندی های  برای انجمن اولیا و مربیان امسال اقدام نمودند.
 
روزسه شنبه 97/7/24 جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر با حضور اعضای جدید برگزار شد . در این جلسه مدیر دبیرستان ضمن خیرمقدم گویی به اعضا جدید به بیان برنامه و فعالیت های جاری و در پبش روی مدرسه پرداخت در این جلسه اعضا نسبت به انتخاب رئیس ، نایب رئیس ، منشی و سایر تقسیم بندی های  برای انجمن اولیا و مربیان امسال اقدام نمودند.
 
انتهای پیام/.