چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷
معاینات بهداشتی
معاینه موی سر و تست سلامت (اندازه گیری قد و وزن ، بینایی سنجی و بررسی بهداشت دهان و دندان  ) دانش آموزان توسط کارشناسان بهداشت خانه بهداشت و سلامت محله هاشم آباد در دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر انجام پذیرفت.
معاینه موی سر و تست سلامت (اندازه گیری قد و وزن ، بینایی سنجی و بررسی بهداشت دهان و دندان  ) دانش آموزان توسط کارشناسان بهداشت خانه بهداشت و سلامت محله هاشم آباد در دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر انجام پذیرفت.
انتهای پیام/.