چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷
مسابقات مداحی نوگلان حسینی
دانش آموزان
1- محمد مزروعی
2-عباس خاکی
از پایه دوازدهم به مرحله ی استانی مسابقات مداحی نوگلان حسینی راه یافتند.
دانش آموزان
1- محمد مزروعی
2-عباس خاکی
از پایه دوازدهم به مرحله ی استانی مسابقات مداحی نوگلان حسینی راه یافتند.
انتهای پیام/.