چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷
اولین جلسه نمایندگان و مسئولین دانش آموزی پایه دهم و یازدهم
اولین جلسه نمایندگان و مسئولین دانش آموزی پایه دهم و یازدهم با حضور معاونت مربوطه برگزار شد . در این جلسه دانش آموزان پیرامون وظایف محوله راهنمایی و توجیه گردیدند.
اولین جلسه نمایندگان و مسئولین دانش آموزی پایه دهم و یازدهم با حضور معاونت مربوطه برگزار شد . در این جلسه دانش آموزان پیرامون وظایف محوله راهنمایی و توجیه گردیدند.
انتهای پیام/.