چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷
اولین مجمع عمومی اولیا در سال تحصیلی 98-97
اولین مجمع عمومی اولیا دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر روز پنجشنبه تاریخ 97/07/19 در سالن شهید مطهری فرهنگسرای خاوران از ساعت 9:30 تا 13 برگزار می گردد.
برنامه ها:
1-خیر مقدم و گزارش عملکرد آموزشی و پرورشی مدرسه توسط مدیر آموزشی
2-گزارش عملکرد یکساله انجمن اولیا و مربیان مدرسه توسط رئیس محترم انجمن
3-تقدیر از دانش آموزان برتر امتحانات خردادماه 97
4-تقدیر از رتبه های برتر کنکور سراسری 97
5-تقدیر از اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-96
6- برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97
 
اولین مجمع عمومی اولیا دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر روز پنجشنبه تاریخ 97/07/19 در سالن شهید مطهری فرهنگسرای خاوران از ساعت 9:30 تا 13 برگزار می گردد.
برنامه ها:
1-خیر مقدم و گزارش عملکرد آموزشی و پرورشی مدرسه توسط مدیر آموزشی
2-گزارش عملکرد یکساله انجمن اولیا و مربیان مدرسه توسط رئیس محترم انجمن
3-تقدیر از دانش آموزان برتر امتحانات خردادماه 97
4-تقدیر از رتبه های برتر کنکور سراسری 97
5-تقدیر از اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-96
6- برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97
 
انتهای پیام/.