چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶
تقدیر به مناسبت هفته پژوهش
به مناسبت هفته پژوهش ، پژوهش سرای ابن سینا در همایشی با حضور جمعی از فرهیختگان ، اساتید و مسئولین منطقه در فرهنگ سرای خاوران از 3 نفر از دانش آموزان پژوهشگر دبیرستان نمونه ددولتی صنیعی فر تقدیر نمود.
در این همایش که با سخنرانی  دکتر هومن نامور استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتری روان شناسی و حضور مدیریت دبیرستان در سالن شهید مطهری فرهنگ سرای خاوران برگزار شد از دانش آموزان علی امانی -امیرمحمد بیژنی و امیرمحمد عالمیان با اعدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
 
به مناسبت هفته پژوهش ، پژوهش سرای ابن سینا در همایشی با حضور جمعی از فرهیختگان ، اساتید و مسئولین منطقه در فرهنگ سرای خاوران از 3 نفر از دانش آموزان پژوهشگر دبیرستان نمونه ددولتی صنیعی فر تقدیر نمود.
در این همایش که با سخنرانی  دکتر هومن نامور استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتری روان شناسی و حضور مدیریت دبیرستان در سالن شهید مطهری فرهنگ سرای خاوران برگزار شد از دانش آموزان علی امانی -امیرمحمد بیژنی و امیرمحمد عالمیان با اعدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
 
انتهای پیام/.