چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶
تقدیر از دانش آموزان برتر

تقدیر از دانش آموزان برتر در هر کلاس از پایه دهم صورت پذیرفت.

ادامه مطلب

تقدیر از دانش آموزان برتر در آزمون مرآت (مرحله اول) و گروه برتر طرح همیار معلم در هر کلاس از پایه دهم در تاریخ 96/9/8 صورت پذیرفت.

انتهای پیام/.