آئین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی

 

الف ) معیار محاسبه ی موارد انضباطی :

ردیف

مـوارد

توضیحات

1

تـأخیر ورود      

بار اول : تذکر به دانش آموز .   بار دوم :  ثبت در دفتر انضباطی . بار سوم : کسر 25/0 نمره + ثبت در دفتر انضباطـی + اطلاع رسانـی به اولیا     بار چهارم : کسر5/0 نمره + ثبت در دفتر انضباطی + دعوت از اولیا + محرومیت از کلاس در زنگ اول  بار پنجم : کسر 1  نمره + ثبت در دفتر انضباطی و دعوت از اولیا + اخراج موقت 1 روزه + ارجاع به شورای مدرسه

2

ایجاد بی نظمی در مراسم صبحگاه ( از ابتدا تا پایان مراسم )

هر مورد ( 25/0 نمره ) + در صورت تکرار دعوت از اولیا و اخذ تعهد

3

عدم استفاده از لباس فرم مدرسه

کسر 5/0 نمره انضباط (پیراهن 25/0÷ شلوار25/0)

4

ظاهر نامناسب ( از نظر موی سر و صورت ـ لباس ـ کفش و ناخن ) .  ( معیار مطلوب را عرف دانش آموزی تعیین می نماید و تشخیص آن به عهده ی مدیر و معاونین واحد آموزشی می باشد. )

هر مورد ( 25/0 نمره ) و در صورت تداوم مورد ( 1 نمره ) + محرومیت از کلاس و اطلاع رسانی به اولیا ، در صورت عدم تبعیت از مقررات ، ارجاع به شورای مدرسه جهت اتخاذ تصمیم لازم .

5

استفاده از گردنبند ، زنجیر و سایر تجملات غیر ضروری .

در صورت مشاهده هر مورد ( 5/0 نمره ) + در صورت تکرار ( 1 الی 2 نمره ) + اطلاع به اولیا + در موارد خاص ، ارجاع به شورای مدرسه جهت تصمیمی گیری و ثبت در پرونده ی انضباطی . ( اشیای مورد نظر تا پایان سال تحصیلی در مدرسه نگهداری می شود .)

6

ایجاد بی نظمی و تجمع و مزاحمت برای همسایگان در اطراف مدرسه .

هر مورد ( 25/0 نمره )

7

اخراج از کلاس توسط دبیر ( انضباطی و آموزشی )

بار اول : ( 5/0 نمره ) + رضایت دبیر در غیر این صورت حضور ولی .

بار دوم : ( 1 نمره ) + حضور اولیا و در صورت تکرار ارجاع به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری لازم .

8

ایجاد بی نظمی در کلاس ( قبل از ورود دبیر به کلاس ) .

بنا به گزارش نماینده ی کلاس ( 5/0 نمره )

9

عدم خروج به موقع از کلاس و راهروها .

هر مورد ( 25/0 نمره ) حداکثر 4 مورد ،نهایتاً دعوت از اولیا +اخذ تعهد

10

بی توجهی به تذکرات مسئولین ، دبیران و سایر عوامل مدرسه .

هر مورد ( 5/0 نمره ) تا 1 نمره در موارد خاص + اخذ تعهد انضباطی + دعوت از اولیا + ارجاع به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری .

11

برخورد نامناسب با نماینده ی کلاس،مسئولان انتظامات و سایر دانش آموزان .

هر مورد ( 25/0 نمره )

12

وارد نمودن خسارت به اموال مدرسه .

هر مورد ( 5/0 نمره ) تا ( 1 نمره ) . در ضمن جبران خسارات وارده نیز بر عهده ی اولیای دانش آموز می باشد .

13

تأخیر ورود به کلاس ، بعد از حضور دبیر .

بار اول : تذکر شفاهی *   بار دوم :تذکر و درج در دفتر انضباطی+ تذکر شفاهی + اخذ تعهد انضباطی .  *  بار سوم : ( 1 نمره ) + محرومیت از کلاس + دعوت از اولیا + اخذ تعهد انضباطی

14

خروج از مدرسه بدون هماهنگی با معاونت مدرسه .

کسر ( 1 نمره ) + اطلاع رسانی به اولیا + اخذ تعهد انضباطی + در صورت تکرار ارجاع به شورای مدرسه .

15

تخلف در امتحانات .

مطابق با آیین نامه ی امتحانات برخورد خواهد شد .

16

هر گونه خرید و فروش در واحد آموزشی .

بار اول : ( 1 نمره ) . بار دوم : ( کسر 1 نمره ) + دعوت از اولیا + اخذ تعهد انضباطی . بار سوم : ( کسر 1 نمره ) + دعوت از اولیا +ارجاع به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری لازم .

 

 

 

 

 

ب ) اشارات :

غیبت :  1 ـ در صورت غیبت دانش آموز به دلایل مختلف لازم است اولیای محترم حداکثر تا ساعت  9 صبح همان روز مسئله را با معاونت پایه مطرح نمایند .

2 ـ در صورتی که دانش آموز گواهی پزشک دارد ، روز بعد آن را تحویل معاونت و در صورت نداشتن گواهی پزشک ، حضور ولی به همراه دانش آموز ضروری است . عدم رعایت موارد فوق ، موجب کسر نمره انضباط از دانش آموز خواهد شد .

3 ـ دانش آموز در طی سال باید از شلوار و پیراهن مناسب ( لباس فرم ) دانش آموزی استفاده نماید و از پوشیدن لباس های نیمه آستین و آرم دار و تی شرت و ... ، در محیط مدرسه ، خودداری نماید . معیار ظاهر و پوشش مناسب را مسئولین مدرسه مطابق با آیین نامه ی انضباطی تعیین می نمایند .

4 ـ حد نصاب نمره ی انضباط داخلی در پایان هر نیمسال ( 18 ) می باشد که در صورت کسب نمره ی پایین تر ، یک اخطار انضباطی برای دانش آموز منظور می گردد . دریافت بیش از یک اخطار انضباطی در طول سال تحصیلی ، منجر به معرفی دانش آموز به شورای مدرسه ، جهت تعیین وضعیت ادامه ی تحصیل وی در سال آتی خواهد شد .

5 ـ همراه داشتن گوشی موبایل خلاف مقررات مدرسه می باشد و در صورت مشاهده گوشی توسط دفتر مدرسه ضبط شده و تا پایان شهریورماه  سال تحصیلی ، تحویل داده نخواهد شد و موجب کسر نمره انضباط نيزمی شود .

 
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر