دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر
اولین دبیرستان نمونه دولتی پسرانه در منطقه 15 است
ساختمان دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر در سال 1371 در منطقه 15 شهر تهران توسط خیر مدرسه ساز جناب آقای مهدی صنیعی فر فرزند مرحوم صنیعی فر تاسیس گردید.
این دبیرستان در سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی از دانش آموزان پسر دارای شرایط از طریق آزمون ورودی جذب دانش آموز می نماید.
 
 
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر