آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 1، فیزیک پایه، پایه دوازدهم ریاضی و تجربی

تعداد سوالات:15
ساعت شروع: شنبه 27/5/97 ساعت 10:30 صبح.
آزمون نمره منفی دارد.

 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر