آزمون آنلاین/مسابقه

برگزاری مسابقات کتابخوانی آنلاین

مسابقه ویژه همکاران ارجمند از کتاب آشتی با خدا می باشد
تعداد سئوال :20
مدت زمان پاسخگویی:30 دقیقه
تاریخ برگزاری : سوم بهمن1396     از ساعت 20 لغایت 24
نمره منفی ندارد

آزمون آنلاین/مسابقه

خانواده و مسائل نوجوان و جوان

مسابقه ویژه اولیا گرامی از کتاب خانواده و مسائل نوجوان و جوان می باشد
تعداد سئوال :20
مدت زمان پاسخگویی:25 دقیقه
تاریخ برگزاری : سوم بهمن 1396
نمره منفی ندارد

آزمون آنلاین/مسابقه

مسابقه ی کتابخوانی اعتماد به نفس

مسابقه ویژه دانش آموزان عزیز از کتابچه اعتماد به نفس می باشد
تعداد سئوال :10
مدت زمان پاسخگویی:15 دقیقه
تاریخ برگزاری : سوم بهمن 1396
نمره منفی ندارد

 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر