آزمون آنلاین/مسابقه

مسابقه کتابخوانی ویژه اولیاء-مرحله اول

براساس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی
مرحله اول: فصل 1و 2   در تاریخ 26و 97/10/27
مرحله دوم: فصل 3و4    در تاریخ 97/12/16
مرحله سوم: فصل 5 و 6 در تاریخ هفته چهارم فرودین 98
آزمون تستی است و نمره منفی دارد
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 1، فیزیک پایه، پایه دوازدهم ریاضی و تجربی

تعداد سوالات:15
ساعت شروع: شنبه 27/5/97 ساعت 10:30 صبح.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر