درج مطلب
نتایج آزمون مرآت 96/11/9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اطلاعیه2 آزمون آنلاین رشته ریاضی
آزمون مبحثی برای گروه مشخص شده پایه یازدهم(گروه یک) در تاریخ 96/11/27 در پورتابل منتا قرار خواهد گرفت.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اطلاعیه1 آزمون آنلاین رشته ریاضی
آزمون مبحثی برای تمام دانش‌آموزان ریاضی پایه یازدهم در تاریخ 96/11/20 برای دروس مشخص شده در پورتابل منتا قرار خواهد گرفت.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معاینه دانش‌آموزان پایه یازدهم
جلسه توجیهی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( سوء مصرف مواد مخدر) در خلال مجمع عمومی اولیای پایه دهم و یازدهم توسط کارشناس مدعو 96/11/14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر