پذیرفته شدگان دانشگاهها (سال تحصیلی 94-93)
کسب رتبه دوم کشوری جشنواره خوارزمی 
 
برترینهای مسابقات بین المللی ریاضیات

 
رتبه های برتر کنکور سراسری94
 
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر