آئین نامه آموزشی

 

آیین نامه آموزشی

** امتحانات به سه شیوه برگزار می گردد :

الف ) آزمون هاي مستمر هفتگي :(توجه: نمرات مستمر درنمرات پايانی هرنيمسال تاثير دارد)

این امتحانات که شامل کلیه ی دروس عمومی و اختصاصی به تناسب نیاز و تأیید شورای آموزش مدرسه ،  برگزار و مطابق تقویم اجرایی ارائه شده ، به صورت هفتگی در ( زنگ آزمون ) همانند سال های گذشته اجرا خواهد شد که از آن با نام  آزمون های مستمرهفتگی یاد می شود .            جدول روزهاي برگزاري آزمون هاي مستمر هفتگي

  روزهاي برگزاري آزمون

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پـايـه

 

یازدهم تجربی

دهم ریاضی

 

یازدهم انسانی و ریاضی

دهم انسانی و تجربی

 

 

 

* سطح سوالات در این آزمون ها مطابق با معیارهای مدرسه ی نمونه دولتی بوده و در چار چوب بودجه بندی و تمرینات تکمیلی و جزوات آموزشی ارائه شده توسط دبیران ، طراحی می گردد .

*حداقل نصاب نمره قبولی در دروس عمومی و اختصاصی درکلیه ی پایه ها (دهم ، یازدهم و چهارم 14  می باشد .

ب ) آزمون های تستی و پیشرفت تحصیلی :

این آزمون ها شامل کلیه ی دروس عمومی و اختصاصی بوده وبه شرح ذيل مي باشد .

1ـ آزمون های پیشرفت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش که برای دانش آموزان پایه های  دهم  و یازدهم مدارس نمونه دولتی شهر تهران ، به صورت تستی برگزار می گردد .

2 ـ برگزاری کنکور آزمایشی مدارس نمونه دولتی توسط اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران .( تاریخ آزمون ها متعاقباً اعلام می گردد )

3ـ آزمون های موسسات آموزشی مطرح ، در امر برگزاری آزمون های استاندارد . ( برای پایه های  دهم و یازدهم )

تذكر: حد نصاب نمره ی قابل قبول در دروس عمومی و اختصاصی ، میانگین نمره ی درس پایه در آن آزمون خواهد بود ، ودرنمره مستمرپايان هرنيمسال تاثير دارد)

ج ) آزمون های منطقه ای :

ـ آزمون های منطقه ای در 2  نوبت ، در پایان هر نیم سال ، به صورت تشریحی برگزار می گردد .

ـ نمرات این آزمون ها با ضریب تعیین شده و تعداد واحد هر درس در کارنامه ی تحصیلی ، ثبت و در پرونده ی تحصیلی دانش آموز  بایگانی می شود .      ـ حد اقل  نصاب نمره ی قابل قبول دردروس عمومی و اختصاصی حداقل   14  می باشد .

 

ـ  حضور اولیای محتـرم در تمامی جلسـات مدرسه ضروری است . لازمست اولیای گرامی با کمال دقت  پی گیر مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز بوده و در صورت بروز هر گونه مشکل در امر تحصیل وی ، سریعاً مراتب را با معاون آموزشی پایه و پشتیبان تحصیلی وی هماهنگ نمایند تا فرايند بررسی وضعیت دانش آموز و کمک به رفع مشکل وی با سرعت ودقت بيشتري انجام پذیرد .

 

    

قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر