منشور اخلاقی ، انضباطی و آموزشی دبیرستان صنیعی فر

وُصيكُمْ بِتَقْوي اللّه وَ نَظم امرِكُم شما را به داشتن تقوا و نظم در كارهايتان سفارش مي كنم .  « حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) »    

 

 
 

منشور اخلاقـي ـ انضباطي و آموزشي

ما دانش آموزان صنيعي فر با خداي خود ميثاق مي بنديم كه شاكر نعمت هاي او باشيم و با تلاش و پشت كار ، استعدادهايمان را به ظهور برسانيم و با كسب علوم ، خدمت به مردم كشور عزيزمـان را سرلوحه ي برنامه زندگـی قرار دهيم وبااوليـاي مدرسـه پيمان مي بنديم به موارد ذيل متعهد باشيم:

 

1

حضور فعال و منظم در نماز جماعت ـ مراسم و ايام الله  .

2

داشتن ظاهري آراسته ( لباس فرم ، موی سر ، و ... )  .   

3

رعايت نظم در زمان اجراي مراسم صبحگاه و حضور منظم در صف .

4

پرهيز از هر گونه درگيري و نزاع و شوخي هاي بي مورد .

5

جلب رضايت دبيران گرامی  از وضعيت آموزشي و انضباطي خود .

6

همراه نداشتن وسايل اضافي از قبيل : تلفن همراه ، وسايل تزئيني و...

7

همكاري با مأمورين انتظامات و نمايندگان كلاس ها .

8

خروج به موقع از كلاس و عدم توقف در راهروها ، راه پله ها ، مقابل دفتر دبيران و محوطه اداري مدرسه ( به استثناي مواقع ضروري )

9

رعايت كامل بهداشت فردی  و عمومی مدرسه .

10

همکاری در جهت  حفظ و نگهداري اموال مدرسه .

11

انجام به موقع تكاليف خواسته شده از طرف دبيران .

12

همراه داشتن كتاب ها و دفاتر و كارت تحصيلي .

13

حضور به موقع در مدرسه و پرهيز از تأخير .

14

حضور به موقع در كلاس قبل از دبير ان .

15

پرهيز از غيبت غير موجه .

16

اطلاع رساني به موقع هنگام غيبت و تأخير .

17

تلاش بی وقفه در جهت کسب فضایل اخلاقی ودینی .

18

رعايت احترام به اولياي مدرسه .

19

پرهيز از به كار بردن كلمات نامناسب و رعايت آداب اجتماعي .

20

تلاش در جهت رشد و پيشرفت در كليه ي آزمون هاي مدرسه وشرکت دررقابت سالم با سایر دانش آموزان.

21

اطلاع رساني به موقع اوليا جهت شركت در جلسات .

 

 

قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر