درج مطلب
گرچه عرصه پژوهش، میدان ابتکار و نوآوری و خلاقیت است و این مهم هنوز به فرهنگ غالب تبدیل نشده است، ولی دانش آفرینان عزیزمان با جد و جهدی در خور تحسین، توانستند در دو جشنواره پژوهشی "رویا" و "نقد و نظر" به مقام برتر نائل شوند. مدیریت و کارکنان دبیرستان، این موفقیت بزرگ را به این پیشتازان عرصه خلاقیت تبریک می گویند:
 
دانش آفرینان برتر جشنواره رویا:
 
 
 
دانش آفرینان برتر جشنواره نقد و نظر:
 
 
 
 
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر