نشانی لینک ورود به سامانه
جهت ورود به سامانه ثبت اطلاعات الکترونیکی اینجا را کلیک نمایید 
ثبت اطلاعات  الکترونیکی دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97
جهت آشنایی با روند درج اطلاعات از راهنمای مصور با کلیک در اینجا استفاده نماید
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر