نتایج آزمون های مرآت سال تحصیلی 97-96
 
کسب رتبه اول منطقه در 60 درصد از آزمون های هماهنگ کشوری مرآت در پایه‌های دهم و یازدهم در هر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی را به دانش آموزان عزیز، اولیای محترم و کادر دبیرستان نمونه دولتی صنیعی‌فر تبریک عرض مینماییم.
--------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 1 مرآت (پایه دهم) 19/07/96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 2 مرآت (پایه دهم) 23/08/96
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 2 مرآت (پایه یازدهم) 23/08/96
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 3 مرآت (پایه دهم) 19/09/96 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 4 مرآت (پایه دهم) 09/11/96 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 4 مرآت (پایه یازدهم) 09/11/96 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 5 مرآت (پایه دهم) 13/12/96 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 6 مرآت (پایه دهم) 21/01/97 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 7 مرآت (پایه دهم ) 19/02/97
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
نتایج آزمون شماره 7 مرآت (پایه یازدهم) 19/02/97:
 
 
 
 
 
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر